Εφαρμόζουμε την τεχνολογία σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Παρέχουμε υπηρεσίες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων

Πολυετής Εμπειρία

Εξειδικευόμαστε στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών Hardware και Software

Υψηλή Ποιότητα

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εντός χρονοδιαγράμματος

Άμεση Υποστήριξη

Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να προσφέρουμε λύσεις

Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων βασισμένες σε ένα πλήθος διαφορετικών τεχνολογιών. Αναλύουμε τα χαρακτηριστικά των υπό ανάπτυξη έργων με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων.

__diagnonic_25
__diagnonic_21

Σχεδίαση Τυπωμένων Κυκλωμάτων PCB

Ανάλογα με το προϊόν και τις εγκρίσεις με τις οποίες θα πρέπει να πιστοποιηθεί, σχεδιάζουμε το τυπωμένο κύκλωμα (PCB) ακολουθώντας όλους του κανόνες EMC (Electromagnetic Compatibility) και ESD (Electrostatic Discharge) βελτιστοποίηση.

Ανάπτυξη Λογισμικού για Microcontrollers

Το λογισμικό ενός μικροεπεξεργαστή αποτελεί το κέντρο ελέγχου ενός συστήματος. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πλατφόρμες λογισμικού και επιλέγοντας μικροεπεξεργαστές υψηλής απόδοσης είμαστε σε θέση να παρέχουμε ευέλικτες και αξιόπιστες λύσεις ενσωματωμένων συστημάτων χαμηλού κόστους.
__diagnonic_304
__diagnonic_4b

Σχεδίαση Desktop, Mobile και Web Applications

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εφαρμογές Desktop, Mobile (Android και iOS), καθώς και Web Applications, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Λύσεις IoT

Εργαζόμαστε σε λύσεις IoT (Internet of Things) ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάγκη εξεύρεσης έξυπνων λύσεων σε απαιτήσεις της καθημερινότητάς μας.

__diagnonic_14
__diagnonic_1b

Παραγωγή Ηλεκτρονικών Συσκευών

Η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων μας ολοκληρώνετε στο χώρο μας. Μία επιπλέον υπηρεσία της Diagnonic είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων δικής μας σχεδίασης ή σχεδίασης από τρίτους.

Έργα Αναφοράς

__diagnonic_202

Διαγνωστικό Εργαλείο Αυτομάτων Δυναμό

Διαγνωστικό εργαλείο για τη διέγερση και τον έλεγχο δυναμό και ηλεκτρονικών αυτομάτων δυναμό. Συνοδεύεται με βάση δεδομένων για Η/Υ. Είναι συμβατό με όλα τα γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας του εν λόγω πεδίου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

__diagnonic_53b

TFT Display (3.5” - 7”)

Οθόνες TFT για χρήση σε διάφορες περιπτώσεις με ιδιαίτερες απαιτήσεις διεπαφής χρήστη (User Interface).

Τελευταία Νέα

23 Απρηλίου, 2021

Το νέο μας προϊόν! Τερματικό IoT, εφοδιασμένο με GSM/GPRS, τέσσερις εισόδους 12-24V, 2 εξόδους NO, δίαυλο RS485 και πολλά ακόμη.

__diagnonic_500